Unternehmensstruktur


DIE GESELLSCHAFTER
mgr inż. Jacek Krawczyk   +48 692 467 893   
mgr inż. Andrzej Wójcik   +48 602 682 196   

SEKRETARIAT
mgr Izabela Orzeł   +48 14 610 50 54   

ARCHITEKTENBÜROLEITUNG
Kierownik Pracowni:
mgr inż. Grzegorz Janik   +48 660 685 058   

ARCHITEKTENBÜRO
mgr inż. arch. Michał Chyla
mgr inż. arch. Iwona Oliveira Rożnowska
mgr inż. arch. Piotr Leo
mgr inż. arch. Joanna Dziedzic

KONSTRUKTIONSBRANCHE
mgr inż. Grzegorz Janik
inż. Konrad Dylowicz

SANITÄRBRANCHE
mgr inż. Jakub Chyla
mgr inż. Anna Bednarska
mgr inż. Arkadiusz Parzonka
mgr inż. Daniel Dudek

ELEKTRISCHE INDUSTRIE
mgr inż. Mirosław Lechowicz
mgr inż. Krzysztof Kokoszka

ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE UND KOSTENVORANSCHLÄGE
Dariusz Jędros

IMMOBILIEN
mgr inż. Jacek Krawczyk +48 692 467 893
mgr inż. Andrzej Wójcik +48 602 682 196

SPEZIALIST UND VERWALTUNGSRECHTLICHER SPEZIALIST
mgr inż. Iwona Chyla +48 735 924 887