Company structure


PARTNERS
mgr inż. Jacek Krawczyk   +48 692 467 893   
mgr inż. Andrzej Wójcik   +48 602 682 196   

MAIN OFFICE
mgr Izabela Orzeł   +48 14 610 50 54   

MANAGEMENT OF THE STUDIO
Manager for Construction Industry: mgr inż. Grzegorz Janik   +48 660 685 058   

ARCHITECTURAL INDUSTRY
mgr inż. arch. Michał Chyla
mgr inż. arch. Iwona Oliveira Rożnowska
mgr inż. arch. Piotr Leo
mgr inż. arch. Joanna Dziedzic

CONSTRUCTION INDUSTRY
mgr inż. Grzegorz Janik
inż. Konrad Dylowicz

SANITARY INDUSTRY
mgr inż. Anna Bednarska
mgr inż. Jakub Chyla
mgr inż. Arkadiusz Parzonka
mgr inż. Daniel Dudek

ELECTRICAL INDUSTRY
mgr inż. Mirosław Lechowicz
mgr inż. Krzysztof Kokoszka

PUBLIC PROCUREMENT AND COST ESTIMATES
Dariusz Jędros

REAL ESTATE
mgr inż. Jacek Krawczyk +48 692 467 893
mgr inż. Andrzej Wójcik +48 602 682 196

SPECIALIST IN ADMINISTRATIVE LAW
mgr inż.Iwona Chyla+48 735 924 887