Obiekty użyteczności publicznej


Obiekt handlowy

Dokumentacja wielobranżowa obiektu handlowego.


Budynek handlowy

Dokumentacja wielobranżowa przebudowy budynku handlowego.


Obiekt agroturystyczny

Dokumentacja wielbranżowa obiektu agroturystycznego.


Budynek handlowo-usługowy

Dokumentacja budowy budynku handlowo-usługowego.


Budynek usługowy

Dokumentacja wielobranżowa budynku usługowego - warsztatu samochodowego wraz ze stacją kontroli pojazdów.


Rozbudowa szkoły podstawowej

Dokumentacja wielobranżowa rozbudowy szkoły podstawowej w Krzeczowie o salę gimnastyczną.


Rozbudowa obiektu kotłowni

Dokumentacja wielobranżowa przebudowy i rozbudowy obiektu kotłowni wraz z budową hali wystawienniczej i parkingu wielpoziomowego podziemnego.


Przedszkole w Krakowie

6-oddziałowe przedszkole przeznaczone do opieki nad 150 dziećmi w wieku 2,5-5 lat. Lokalizacja: na os. Kliny-Zachód, Kraków, przy ul. Babińskiego


Węzeł przesiadkowy Parkuj i Jedź

Budowa węzła przesiadkowego "Parkuj i Jedź" w ramach projektu: Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorczym lub prywatnym w mieście Bochnia.


Dom pomocy społecznej w Bochni

Projekt wielobranżowy obiektu Domu Pomocy Społecznej w Bochni. Powierzchnia użytkowa 2800 m2, kubatura 14900 m3. Inwestor: Zarząd Powiatu Bocheńskiego.


Rozbudowa szkoły o sale gimnastyczna

Dokumentacja projektowa wielobranżowa rozbudowy szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem. Lokalizacja–Kamionna. Inwestor–gmina Trzciana.


Rozbudowa szkoły wraz z przedszkolem

Dokumentacja wielobranżowa rozbudowy szkoły wraz z przedszkolem. Budynek konstrukcji murowo-żelbetowej . Powierzchnia użytkowa–ok. 1200 m2. Kubatura–6500 m3. Inwestor–Gmina Drwinia.