Struktura firmy


WSPÓLNICY
mgr inż. Jacek Krawczyk   +48 692 467 893   
mgr inż. Andrzej Wójcik   +48 602 682 196   

SEKRETARIAT
mgr Izabela Orzeł   +48 14 610 50 54   

KIEROWNICTWO PRACOWNI
Kierownik Pracowni:
mgr inż. Grzegorz Janik   +48 660 685 058   

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
mgr inż. arch. Michał Chyla
mgr inż. arch. Iwona Oliveira Rożnowska
mgr inż. arch. Piotr Leo
mgr inż. arch. Joanna Dziedzic

BRANŻA KONSTRUKCYJNA
mgr inż. Grzegorz Janik
inż. Konrad Dylowicz

BRANŻA SANITARNA
mgr inż. Jakub Chyla
mgr inż. Anna Bednarska
mgr inż. Arkadiusz Parzonka
mgr inż. Daniel Dudek

BRANŻA ELEKTRYCZNA
mgr inż. Mirosław Lechowicz
mgr inż. Krzysztof Kokoszka

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I KOSZTORYSY
Dariusz Jędros

NIERUCHOMOŚCI
mgr inż. Jacek Krawczyk +48 692 467 893
mgr inż. Andrzej Wójcik +48 602 682 196

SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNO - PRAWNYCH
mgr inż. Iwona Chyla +48 735 924 887