Projekty obiektów zabytkowych


Obiekt szkoleniowo-konfencyjny

Dokumentacja wielobranżowa rozbudowy i przebudowy budynku szkoły na obiekt szkoleniowo-konferencyjny.


Szkoła Jezuickiego Centrum Edukacji

Dokumentacja wielobranżowa przebudowy oraz rozbudowy budynku na cele dydaktyczne szkoły Jezuickiego Centrum Edukacji.


Obiekt administracji

Dokumentacja wielobranżowa nadbudowy i przebudowy obiektu administracji.


Starostwo Powiatowe w Bochni

Projekt przebudowy zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Bochni.


Budynek usługowo-handlowy

Lokalizacja Lipnica Murowana